Дейонизатор за вода за лаборатории

Дейонизатор за вода за лаборатории

От h2oair в от h2o-air.com

2. Принцип на действие и описание на системата за дейонизация:

RO LAB 10 е съвременен високонадежден апарат с който се получава дейонизирана вода, използвана при лабораторни анализи. Като опция се предлага и ръчен контрол на проводимостта. При достигане на определена проводимост от порядъка на над 1-2 µS/cm се препоръчва системата да се спира и да се извършва сервизно обслужване. Системата се изключва автоматично след напълване на резервоара и изравняването на налягането в системата и захранващата мрежа. Възобновяването на подаването на входяща вода се осъществява след частично или пълно източване на резервоара с дейонизирана вода.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!