Титан 1 - вторични суровини, рециклиране на метали, катализатори, електронна скрап, специални стомани, благородни метали

Титан 1 - вторични суровини, рециклиране на метали, катализатори, електронна скрап, специални стомани, благородни метали

От wseobg в от titan-1.net

“ТИТАН-1” ЕООД е компания, която от 2003 година се специализира в облaстта на рециклирането на различни отпадъци, като: хартия, метали, електронна скрап, катализатори и други

Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!