пречиствателни станции, резервоари от Юнит Комфорт

пречиствателни станции, резервоари от Юнит Комфорт

От Marinov в от unitcomfort.com

„Юнит Комфорт“ ЕООД е оторизиран представител на завод „Рото“ Словения.Завода е с 36 годишна традиция в производството на пречиствателни станции за отпадъчни води ,резервоари с обем до 50 000 л. , каломаслоуловители, мазниноуловители, шахти и др.Съоръженията са произведени от полиетилен с ниска плътност и са предназначени за подземен монтаж, без да се налага укрепване на изкопа с бетон. Пречиствателните станции работят с най-съвременния метод за пречистване на отпадъчни води/SBR –цикличен био реактор/.Предназначението им е за обекти които нямат или не е изгодно свързването им към канализационната мрежа.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!