Периодичен бекъп на MySQL база под Debian/Ubuntu

Периодичен бекъп на MySQL база под Debian/Ubuntu

От po-taka в от huri-bg.com

Какво трябва да направите за да накарате вашият сървър да прави бекъп на базата през определено време?!
1. Правите си файл някакво-име.sh (touch backup_db.sh) примерно в директория /z/backup_db.sh.
2. С удобният за вас редактор (nano, vi… etc) отваряте файла nano /z/backup_db.sh
3. Поставяте следният текст:
!/bin/sh
mysqldump –opt –default-character-set=utf8  -uПОТРЕБИТЕЛ -pПАРОЛА ВАШАТА-БАЗА |gzip > /път-за-запис/backups/backup_baza`date +%F-%H-%M`.gz
4. В крон таблицата трябва [...]
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!