Хидрофори с междинен резервоар и директно водочерпане

Хидрофори с междинен резервоар и директно водочерпане

От h2oair в от h2o-air.com

Водоснабдяването на населени места се осъществява чрез подаване на вода във водоснабдителната мрежа от резервоари с голям обем, които са разположени на достатъчна височина над нивото на населеното място, така че да осигуряват налягане без монтирането на хидрофори. Приблизителното налягане е 5 -6 bar, което би означавало около 50-60 м. воден стълб. Принципно се приема, че налагането в отделните точки на водоснабдителната мрежа е еднакво и при условие, че сградната водопроводна мрежа е оразмерена правилно, налягането във всеки консуматор трябва да бъде еднакво.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!