Тревожност при децата | Детска Психология

Тревожност при децата | Детска Психология

От akronim в от child-psychologists.info

Страховете са в състояние „да разровят и най-дълбоко скритите атавистични основи на психофизичния апарат и да задвижи първични механизми за защита и отбрана от всякакъв характер”
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Училището и детската агресия

От akronim в от goodlinq.info

Някои лични характеристики – проблеми с говора, физически деформации, тегло, ръст, умствена изостаналост – също могат да се окажат рискови. Това не означава и неминуема опасност – детето, което е в риск може да притежава качества, като самоувереност, дружелюбност, което би могло да намали риска и да подпомогне за личната безопасност.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!
Детската самооценка - Детска Психология

Детската самооценка - Детска Психология

От akronim в от child-psychologists.info

Психологическата терапия е необходима и може да се приложи в практиката на обучение и възпитание в случаите, когато детската личност се намира в състояние на затруднение.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!
КАК ДА РЕШАВАМЕ КОНФЛИКТИТЕ (2) Открито и ефективно общуване | Журнал за Детска Психология

КАК ДА РЕШАВАМЕ КОНФЛИКТИТЕ (2) Открито и ефективно общуване | Журнал за Детска Психология

От akronim в от child-psychologists.info

За тази цел японците са измислили цял ритуал, както и меки възглавнички, за да се бият с тях. По-добре даже да се повиши тон и да се удари с юмрук по масата, вместо да се правят привидно спокойни, но язвителни изказвания, които противника ще запомни за цял живот.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!
Конфликтите Родители – Деца | Детска Психология

Конфликтите Родители – Деца | Детска Психология

От akronim в от child-psychologists.info

Там където в самите отношения в семейството между родителите се проявяват неуважение един към друг, равнодушие, недоверие, грубост, пошлост и безсърдечност у децата помръкват, а по някога и съвсем се загубват светлите идеали на любовта и приятелството.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!
Детската агресия и самооценката |  Детска Психология

Детската агресия и самооценката | Детска Психология

От akronim в от child-psychologists.info

Негативната обратна връзка може да предизвика не само агресивни, но и неагресивни реакции, които не са по-малко разрушителни за аза и другите, което означава, че не всяка висока самооценка, а само определена, е свързана с агресията.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!
Детската агресия и влиянието на връстниците | Журнал за Детска Психология

Детската агресия и влиянието на връстниците | Журнал за Детска Психология

От akronim в от child-psychologists.info

Как се печели популярност и позиция на лидер? За да заеме позиция на лидер, за да постигне превъзходство, детето трябва да овладее способности за контрол.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!
Журнал за детска психология

Журнал за детска психология

От akronim в от child-psychologists.info

Блог с полезна информация и статии по Детска психология. Развитие и нужди на детето - особености в поведението, темперамента и светогледа на децата от раждането до юношеството.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!

Трябва да си регистриран потребител, за да добавяш

Анонимите потребители нямат право да добавят новини. Можеш да се регистрираш или да влезеш в акаунта си!