Какво представляват малките домашни пречиствателни станции

Какво представляват малките домашни пречиствателни станции

От ekoplaneta в от hg-sons.com

Малката домашна пречиствателна станция е най-доброто решение за всички места ,където няма изградена централна канализация.Изключително незаменимо съоръжение е и за места ,които са по-трудно достъпни и изграждането на изгребна яма е нецелесъобразно поради затруднено изпомпване.

Най-общо казано домашната пречиствателна станция представлява компактна иновативна система за пречистване на цялото количество отпадъчни води ,които излизат от едно домакинство.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!