Създаване на сайт за вашия бизнес от 3dni.bg - асоциации, организации, фирми, услуги.

Създаване на сайт за вашия бизнес от 3dni.bg - асоциации, организации, фирми, услуги.

От alb в от 3dni.bg

Пакет за сайт “Старт” за Асоциации, организация

1. Представяне на асоциацията – създаване, управление, членове, основни дейности
2. Контакти, включващи телефон, мейл и карта на обекта, работно време
3. Настоящи програми и проекти – представяне
4. Управителен съвет – представяне на съвета с резюме и снимки
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!