Судоку | Sudoku | Безплатна игра на судоку

От izpolzvaicom в от izpolzvai.com

Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета,

представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В условието на всеки

ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят останалите

квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!