Товари по време на превоз се застраховат от Дженерали

От nancy в от www.generali.bg

Тази застраховка обслужва търговския стокообмен, като защитава собствениците на товари срещу рисковете по време на превоза. Обект на застраховката са всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоза.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!