Разпоредбите на ЗУТ за стари сгради

От mtsonev9 в от goo.gl

Според разпоредбите на ЗУТ за стари сгради отпреди април 1987 година, за които няма валидни строителни книжа, но са били допустими по тогава действащите закони, са търпими и не подлежат на събаряне или забрана за ползване.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!