Нова рубрика „Гражданска Темида“

Нова рубрика „Гражданска Темида“

От Apd в от apd.bg

Алианс за пряка демокрация стартира новата си рубрика „Гражданска Темида“ за съдебната система в България. В нея Вие можете свободно да споделяте материали по съдебни дела, взети решения и всякакви други правни казуси. Също така, можете да изказвате мнения, коментари, опасения или предложения относно съдебните дела и начина на прилагането на законите в България.

В „Гражданска Темида“ ще можете да проследявате актуалните проблеми на правосъдната система, работата на съдебните служители и планираните реформи.

Чрез тази рубрика целим да привлечем по-широко внимание върху актуалното състояние на Българската съдебна система и да дадем възможност за участие на всички граждани по поставени на дневен ред правни въпроси чрез принципите на пряката демокрация.

Пряката демокрация означава граждански контрол върху всички власти, именно поради това инициативата „Гражданска Tемида“ е необходимост за всяко демократично общество. Особено в България!

Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!