Комуникационни системи Start.bg - Военни комуникационни и информационни системи Start.bg

Комуникационни системи Start.bg - Военни комуникационни и информационни системи Start.bg

От startbg в от kis.start.bg

Системи за комуникация в Армията. Командно щабни машини, Български войскови радиостанции, радиостанция ( P-105, P-118, P-140, P-143, P-161, P-168, P-311 )
Руски станции за космическа връзка и спътникови връзки. Полеви телефонни апарати, гарнитури
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!