Агенция за преводи и легализация

От opivy в от avlida.eu

Агенция за преводи и легализация Авлида е оторизирана от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи да извършва преводи, които Министерството легализира.

Извършваме превод на всякакви видове текстове – автобиография, акт за раждане, диплома за средно и висше образование, различни договори (за отдаване под наем, за временно прехвърляне на служители, за вълзагане на обществена поръчка, за командироване на персонал, за предоставяне на консултантски услуги и т.н.), прединвестиционни проучвания, анализ на риска, бизнес оценки, експертни становища, технически спецификации, удостоверения и сертификати, препоръки, клетвени декларации, счетоводни отчети и баланси.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!