Тест за матура по Философия

От izpolzvaicom в от izpolzvai.com

Примерни тестове за матура по ФилософияПримерните тестове за матура по Философия съдържат 37 въпроса :

-тестови задачи от затворен тип с четири взможни отговора, от

които само един е верен

-задачи със отворени отговори

Оценяване :

1-30 включително се оценяват с по 1,5 точка.

31-35 включително се оценяват с по 7 точки.

36-37 включително се оценяват с по 10 точки.

Общият сбор точки е 100.

Скала на оценяване :

до 22,5 т. включително оценката е Слаб 2

от 23 до 40,5 точки включително ученикът получава Среден 3

от 41 до 58,5 - Добър 4

от 59 до 76,5 точки оценката е Много добър 5 и до 100

точки учениците получават Отличен, като от 95 до 100 точки

оценката е пълно 6.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!