Nespresso vs. Espresso

Nespresso vs. Espresso

От tripping в от www.tripping-co.eu

Èspresso е уникален по своята същност продукт- той обединява качеството на „Направено в Италия” с опазването на околната среда.
Кафе Верняно Капсулите ограничават влиянието си върху околната среда, тъй като те са направени от биоразградима пластмаса в съответствие с Европейската Директива 94/62/СЕ. Спазва се ISO 14855 метода за тестване. Кафе Верняно капсулата е направена да бъде общ биоразградим отпадък.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!