Силови съединители

Силови съединители

От 1000firmi в от www.zgpu-group.com

Силовите съединители служат като свръзки при предаване на въртеливо движение при осеви системи. Те са предназначени за средно и голямо натоварване относно натиск на движението. Силови съединители могат да се ползват за различни скорости на въртене.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!