Лутеинът в помощ на очите

Лутеинът в помощ на очите

От buju в от vitaherb.bg

Нормалното функциониране на зрителната система е от изключително значение за всеки индивид. Едно от най-важните качества на живия организъм е да се адаптира към променящите се условия на заобикалящата го среда, а за да се случи това тя трябва да се възприеме адекватно. Именно зрението в най-голяма степен, с най-голяма точност и детайлност осигурява информацията, необходима на човек да се ориентира в средата и приспособи към нея.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!