7-Zip 9.16 Beta / 7-Zip 4.65 Final

7-Zip 9.16 Beta / 7-Zip 4.65 Final

От po-taka в от bg-software.org

7-Zip представлява архиватор. Поддържаните от архиватора формати са повечето обичайни формати за архивиране. Поддържа и свой собствен формат (.7Z/.z). Този архиватор архивира между 30-70% по-добре от .zip формата, в зависимост от данните. 7-Zip разполага с многоезичен интерфейс (включително български). Форматите поддържани от архиватора са: ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM, DEB, 7z. 7-Zip се разпространява безплатно, но имате възможност да направите дарение за развитие на програмата.


Изтегли: 7-Zip 4.65 Final (918 KB)


Изтегли: 7-Zip 4.65 Final x64 (1.17 MB)


Изтегли: 7-Zip 9.16 Beta (858 KB)


Изтегли: 7-Zip 9.16 Beta x64 (1.22 MB)


Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!