Регистри БГ | Беборани ЕООД | Кухня

От registersbg в от www.registers.bg

Беборани ЕООД е първата МЛЕЧНА КУХНЯ за деца в София. Тя осигурява храна за деца във всяка възраст, дори най-ранна. Кухнята е позиционирана в кв. Слатина, ул. Кадемлия 6, свързана е с програма на НАССР, както и система за самоконтрол от ХЕИ.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!