Защо НЕ трябва сами да водим счетоводството си?

Защо НЕ трябва сами да водим счетоводството си?

От vencislava в от myseoblog.org

Всеки един бизнес, опериращ на пазара, задължително трябва да има счетоводна дейност.
Счетоводната отчетност е нужна за систематичното проследяване на движението на активите и пасивите на фирмата, изразено в паричен израз под формата на финансови отчети и набор от различни счетоводни документи.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!