Училището и детската агресия

От akronim в от goodlinq.info

Някои лични характеристики – проблеми с говора, физически деформации, тегло, ръст, умствена изостаналост – също могат да се окажат рискови. Това не означава и неминуема опасност – детето, което е в риск може да притежава качества, като самоувереност, дружелюбност, което би могло да намали риска и да подпомогне за личната безопасност.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!