Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”

Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”

От shumen в от www.shu-bg.net

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” осъществява задочно и редовно обучение на бакалаври и магистри. Кандидатстудентите се насочват към Факултети по математика и информатика, по природни науки, по хуманитарни науки, Педагогически, по технически науки. гр. Шумен 9712, ул. Университетска 115, +359 54 830 495, http://shu-bg.net/.

Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!