Курсове | ЦПО „Хипократ”

Курсове | ЦПО „Хипократ”

От hippocratesbg в от hippocratesbg.com

Практическата насоченост на професията – дентален асистент обхваща извършваето, на подпомагащи денталната дейност, процеси от страна на денталния асистент при работата на лекаря по дентална меди
цина с пациенти. Тази дентална помощ включва предоставяне на различна обучителна информация на пациентите, предварително снемане на дентална и медицинска анамнеза на пациентите и запознаване с жизнените им показатели, които да бъдат предоставени на зъболекаря. Също така днеталните асистенти осигуряват по-голяма ефективност на денталните манипулаци, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструментите, подават инструментите по време на денталните манипулации, поддържат слюнкосмукателя, снемат отпечатъци и осъществяват всякакви други подобни процедури, подпомагащи работата на зъболекаря. По този начин лекарят по дентална медицина може да се фокусира върху извършването на определената дентална процедура, а пък денталния асистент се превръща в неизменна помощ.
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!