МБАЛ "Христо Ботев"

От botevbg в от mbalvratsa.org

МБАЛ „Хр. Ботев” АД – гр. Враца разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. В отделението се извършват: диагностика и лечиние на ИБС, съвременно лечение на остър коронарен синдром, съвременно лечение на сърдечна недостатъчност, съгласно европейските алгоритми, съвременно лечение на ревмотоиден артрит, остеопороза, поставяне на трансвенозен временен пейсмейкър, извършване на тарнсторакална и трансезофагиална ехокардиография с Доплер, ЕКГ, 24-часов Холтер и други. Моля, посетети сайта за допълнителна информация - http://mbalvratsa.org
Трябва да си влязъл за да Споделиш тази новина с групата, Нямаш акаунт? регистрирай се!

Вход To социална мрежа

Нямаш акаунт? Регистрирай се!